You cannot copy content of this page

ถ้าผิดแล้วปรับปรุงเรียก “กลับใจ” ถ้าผิดแล้วทำต่อไปเรียก “สันดาน”

คนเรานั้น ถ้าผิดแล้วรู้จักปรับปรุงตัวเอง

เขาเรียกว่า “กลับใจ” คนแบบนี้น่าให้อภัย

เพราะอย่าลืมว่าคนเรานั้นสามารถที่จะผิดพลาดกันได้

 

แต่ถ้ารู้ตัวว่ามันผิด แล้วยังทำต่อไป

คนแบบนี้ไม่ควรที่จะได้รับการให้อภัย

เพราะมันกลายเป็นสันดานหยั่งลึกลงไปแล้ว

ต่อให้เราจะให้อภัยเขาอีกกี่ครั้ง เขาก็จะทำผิดซ้ำไปซ้ำมา

เหมือนเดิม ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลย

การให้อภัยและให้โอกาสเขา ก็เปรียบเสมือนการให้เขา

ได้ทำผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง

 

อย่าลืมนะว่าบางครั้งเราก็ต้องคิดให้ดีๆด้วยว่า

คนไหนที่สามารถที่จะกลับใจได้ เราก็ให้อภัยเขา

ส่วนคนไหนที่คิดว่ายังไงเขาก็ไม่คิดจะกลับตัวกลับใจ

เราก็ทำได้เพียงแค่ปล่อยเขาไปก็เท่านั้น ..

Back to top button