You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ความจริงใจจะมีค่า ถ้าใช้ถูกเวลาและถูกคน


ความจริงใจนั้น มันจะมีค่ามากที่สุด

หากเราใช้มันให้ถูกเวลาและถูกคน

 

เพราะถ้าเราไปใช้ความจริงใจ

ให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของมัน

มันก็ไม่ได้มีค่าอะไรขึ้นมาเลยแม้แต่น้อย

 

เพราะฉะนั้นการที่เราจะแสดงความจริงใจ

กับใครนั้น เราก็ต้องดูด้วยว่า คนๆนั้น

เหมาะสมที่จะได้รับความจริงใจกับเราไหม

เพราะบางครั้งการทำดีกับคนที่ไม่เห็นคุณค่า

ในความหวังดีของเรา มันก็เหมือนกับเป็นการ

ทำคุณบูชาโทษ เพราะต่อให้เราจะทำดีแค่ไหน

แต่หากเขาไม่เห็นค่า มันก็ไม่มีค่าอะไรเลย

 

เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เห็นคุณค่าของความจริงใจ

และความดีของคุณ คุณก็แค่ปล่อยเขาไปไม่ต้อง

ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตเขาหรอกนะ

แล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้

 


Back to top button