คนที่รักเราด้วยใจจริงนั้น เขาจะคิดถึงอนาคต

ในวันข้างหน้า ที่มีเรา

เพราะว่าเขามักจะวาดฝันทุกสิ่งทุกอย่าง

ร่วมกันกับเราในอนาคต

 

ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในตอนนี้ก็ตาม แต่บางครั้งการได้วาดฝัน

อะไรกับคนที่เรารักมันก็มีความสุขนะ

 

แน่นอนว่าคนที่เขารักเราจริงๆ เขามักจะ

วาดฝันอนาคตร่วมกันกับคุณ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องครอบครัว การงาน และการใช้ชีวิต

 

คนที่คิดถึงคุณ และอยากใช้อนาคตร่วมกัน

กับคุณนั้น คือคนที่เขารักคุณจริง เพราะนั่นมัน

หมายความว่าเขาจะมีคุณไปตลอด ตั้งแต่วันนี้

ไปจนถึงวันข้างหน้าของชีวิตเขา

เพราะฉะนั้นจงรักและดูแลเขาให้ดีๆ

อย่าให้คุณกับเขาต้องมีปัญหาหรือต้องเลิกกันเลยนะ