You cannot copy content of this page

คนที่รักเราจริง เขาจะคิดถึงอนาคต “ที่มีเรา”

คนที่รักเราด้วยใจจริงนั้น เขาจะคิดถึงอนาคต

ในวันข้างหน้า ที่มีเรา

เพราะว่าเขามักจะวาดฝันทุกสิ่งทุกอย่าง

ร่วมกันกับเราในอนาคต

 

ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในตอนนี้ก็ตาม แต่บางครั้งการได้วาดฝัน

อะไรกับคนที่เรารักมันก็มีความสุขนะ

 

แน่นอนว่าคนที่เขารักเราจริงๆ เขามักจะ

วาดฝันอนาคตร่วมกันกับคุณ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องครอบครัว การงาน และการใช้ชีวิต

 

คนที่คิดถึงคุณ และอยากใช้อนาคตร่วมกัน

กับคุณนั้น คือคนที่เขารักคุณจริง เพราะนั่นมัน

หมายความว่าเขาจะมีคุณไปตลอด ตั้งแต่วันนี้

ไปจนถึงวันข้างหน้าของชีวิตเขา

เพราะฉะนั้นจงรักและดูแลเขาให้ดีๆ

อย่าให้คุณกับเขาต้องมีปัญหาหรือต้องเลิกกันเลยนะ

Back to top button