ความรักที่ดีคือความรักที่คนสองคน

ต่างมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน

นั่นแหละ เราถึงจะกล้าเรียกได้อย่างเต็มปาก

ว่านั่นคือความรัก

เพราะหากว่ารักกัน แต่ไม่มีความจริงใจ

และซื่อสัตย์ต่อกัน มันก็ไม่สามารถ

เรียกว่าความรักได้หรอกนะ

 

และที่สำคัญ ความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนั้น

เป็นบ่อเกิดของเรื่องร้ายๆต่างๆมากมาย

ในความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคน

 

เพราะฉะนั้นความรักที่ดีนั้นก็คือความรัก

ที่คนสองคนมอบความซื่อสัตย์ต่อกัน

อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะต่อให้รักกันมากแค่ไหน

แต่ถ้าไม่มีความจริงใจต่อกัน มันก็ไม่สามารถที่จะเรียก

ว่าความรักได้อย่างเต็มปากหรอกนะ …