คนที่เขารักเราด้วยใจจริงนั้น

เขาจะไม่มีวันทำให้เราต้องร้องไห้

และเสียใจหรอกนะ

 

การที่เขาต้องเห็นคุณร้องไห้และเสียใจ

มันจะทำให้เขาเจ็บปวดและทรมาน

เพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ เขาจะไม่ยอม

ทำให้คุณต้องเสียใจและมีน้ำตาอย่างเด็ดขาด

แต่คนที่ทำให้คุณต้องร้องไห้ซ้ำไปซ้ำมานั้น

ก็คือคนที่เขาไม่ได้รักคุณจริงๆ

เขาก็แค่รักตัวของเขาเองก็เท่านั้น

 

เพราะหากว่าเขารักคุณจริง เขาจะพยายาม

ใส่ใจคุณ และคิดถึงคุณก่อนเสมอ และจะไม่ทำ

ให้คุณต้องร้องไห้และมีน้ำตาอย่างแน่นอน

 

เพราะฉะนั้นหากคนที่ทำให้คุณร้องไห้อยู่ซ้ำๆ

ไม่เคยคิดที่จะถนอมน้ำใจคุณเลยแม้แต่น้อย

แสดงว่าจริงๆแล้วนั้น เขาไม่ได้รักคุณเลยนั่นเอง