You cannot copy content of this page

ถ้าคุณไม่รู้จักคำว่า “รักษา” ก็จะไม่มีอะไรอยู่กับคุณ “ไปได้ตลอด”

หากคุณไม่รู้จักคำว่า “รักษา”

มันก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับไปได้ตลอดหรอกนะ

 

เพราะว่าหากเราอยากได้ใครมาอยู่ข้างๆ

เราก็ควรที่จะต้องดูแลรักษาเขาไว้ให้ดี

หากไม่คิดที่จะดูแลรักษาเขา

สักวันหนึ่งเขาก็จะทิ้งเราไป

และเมื่อถึงตอนนั้น เราอาจจะไม่มีโอกาส

ได้ทำอะไรเพื่อเป็นการแก้ตัวเลยก็ว่าได้

เพราะฉะนั้นตอนที่เรายังมีเขาอยู่ข้างๆกายเรา

เราก็ควรที่จะดูแลรักษาเขาเอาไว้ให้ดี

 

อย่าลืมนะว่าใครที่ไม่คิดที่จะดูแลรักษา

ก็ไม่สามารถที่จะรั้งใครเข้าไว้ในชีวิต

ของพวกเขาได้หรอกนะ เพราะฉะนั้น

ถ้าอยากที่จะรักษาใครสักคนเอาไว้

เราก็ต้องรู้จักดูแลรักษาคนอื่นเอาไว้ให้ดี

 

Back to top button