บางทีถ้าไม่คิดที่จะทำดีให้กัน

ก็ไม่ต้องมาทำร้ายกันก็พอแล้วล่ะ

ขอแค่ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นพอ

 

เพราะบางครั้งเราก็ไม่ต้องการให้ใคร

มาทำดีกับเราหรอกนะ ขอแค่เขา

ไม่คิดร้าย ไม่ได้หวังจะทำร้ายเรา

แค่นั้นเราก็มีความสุขมากพอแล้ว

 

เรียกได้ว่าต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า

ถ้าไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันก็ไม่ต้อง

มายุ่งกันจะดีที่สุด

เพราะทุกวันนี้เราแค่โฟกัสคนที่

รักเราจริง คนที่หวังดีต่อเราแค่นั้นก็พอ

คนอื่นเขาจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาไป

 

ขอแค่อย่างเดียวว่าอย่ามาเบียดเบียน

อย่ามาคิดร้ายมุ่งร้ายต่อกันก็พอ

เพราะตอนนี้เราไม่อยากที่จะจองเวร

กับใคร เพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุข

ในการใช้ชีวิต …