บางทีนั้นเราก็พยายามที่จะเป็นคนที่ใช่

แต่ไม่รู้เลยว่าบางทีคนที่ใช่นั้น เขาไม่ต้อง

พยายามอะไรเลย

 

ลองคิดดูให้ดีนะว่า ถ้าเราเป็นคนที่ใช่สำหรับเขา

เราก็แทบจะไม่ต้องพยายามอะไรเลย เพื่อที่จะเป็น

คนที่ใช่สำหรับเขา

แต่หากเราต้องพยายามเพื่อที่จะเป็นคนที่ใช่

สำหรับเขาแล้วล่ะก็ แสดงว่าตอนนี้เรายังเป็น

คนที่ไม่ใช่ และเป็นคนนอกสายตาของเขาอยู่

 

ความพยายามนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งหากเรา

ไปพยายามกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ พยายามใน

สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ความพยายามมันก็กลายเป็น

สิ่งที่ไร้ค่า และเราจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาอีกเลย

 

เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ไม่ใช่สำหรับเขา

ก็ไม่ต้องไปพยายามอะไรให้มันมากหรอกนะ

เพราะมันมีแต่จะเหนื่อยฟรีเปล่าๆ