บางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ

กับการที่เรานั้นต้องพยายาม

ทำดูเหมือนว่าเรานั้นเข็มแข็ง

 

ทั้งๆที่ในความเป็นจริง เราแทบจะ

ทนไม่ไหว แต่ก็ต้องฝืนไว้แบบนั้น

ทำอะไรมากไม่ได้

ยอมรับจริงๆว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกัน

แต่บางทีเราก็ต้องฝืนและอดทนเอาไว้

พยายามทำตัวให้เข้มแข็ง ถึงแม้ว่าในใจ

จะอ่อนแอมากแค่ไหนก็ตาม

 

เพราะเรานั้นไม่อยากจะให้คนรอบตัวเรา

มาเป็นกังวลเพราะเรา เลยต้องพยายาม

ทำตัวให้เข้มแข็ง เพื่อให้พวกเขาสบายใจ

ไม่ต้องมาคิดมากเพราะเรา

 

ถึงแม้ว่าใจของเราเองนั้น จะรู้อยู่แก่ใจว่า

ในตอนนี้นั้นเราทนแทบจะไม่ไหว

แต่สุดท้ายด้วยภาระหน้าที่ และอะไรหลายๆอย่าง

ทำให้เราต้องอดทนเอาไว้ แม้จะต้องอ่อนแอมากที่สุดก็ตาม