You cannot copy content of this page

เหนื่อยที่สุดคือการพยายามทำตัวเองให้เข้มแข็งทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ไหว

บางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ

กับการที่เรานั้นต้องพยายาม

ทำดูเหมือนว่าเรานั้นเข็มแข็ง

 

ทั้งๆที่ในความเป็นจริง เราแทบจะ

ทนไม่ไหว แต่ก็ต้องฝืนไว้แบบนั้น

ทำอะไรมากไม่ได้

ยอมรับจริงๆว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกัน

แต่บางทีเราก็ต้องฝืนและอดทนเอาไว้

พยายามทำตัวให้เข้มแข็ง ถึงแม้ว่าในใจ

จะอ่อนแอมากแค่ไหนก็ตาม

 

เพราะเรานั้นไม่อยากจะให้คนรอบตัวเรา

มาเป็นกังวลเพราะเรา เลยต้องพยายาม

ทำตัวให้เข้มแข็ง เพื่อให้พวกเขาสบายใจ

ไม่ต้องมาคิดมากเพราะเรา

 

ถึงแม้ว่าใจของเราเองนั้น จะรู้อยู่แก่ใจว่า

ในตอนนี้นั้นเราทนแทบจะไม่ไหว

แต่สุดท้ายด้วยภาระหน้าที่ และอะไรหลายๆอย่าง

ทำให้เราต้องอดทนเอาไว้ แม้จะต้องอ่อนแอมากที่สุดก็ตาม

Back to top button