You cannot copy content of this page

“โตแล้วต้องอดทน” เพราะต้องเจอคนอีกหลายรูปแบบ

ยิ่งเราโตมากขึ้นเท่าไหร่

เราก็ต้องยิ่งอดทนให้มากเท่านั้น

 

เพราะยิ่งเราโตมากเท่าไหร่ สังคมของเรา

ก็จะยิ่งกว้างมากขึ้น ทำให้เราต้องพบเจอ

คนมากมายหลากหลายรูปแบบ

 

ซึ่งแต่ละคนก็มีนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน

ทำให้บางครั้งนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องรับมือกับคนเหล่านั้นให้ได้

ไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่สามารถ

อยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นได้เลยนั่นเอง

เพราะแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกัน

 

อย่าลืมนะว่าคนเรานั้นต่างคนก็ต่างที่มา

ทำให้แต่ละคนไม่มีอะไรที่เหมือนกันหรอก

เราต้องหาวิธีรับมือกับคนมากมายหลายรูปแบบ

ที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้

 

การเอาตัวรอดถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมี

หากเราต้องการที่จะอยู่ร่วมสังคมคนหมู่มาก

และที่สำคัญต้องห้ามอ่อนแอเด็ดขาด

ไม่อย่างนั้นเราอาจจะถูกคนอื่นเอาเปรียบได้นั่นเอง

 

Back to top button