ยิ่งเราโตมากขึ้นเท่าไหร่

เราก็ต้องยิ่งอดทนให้มากเท่านั้น

 

เพราะยิ่งเราโตมากเท่าไหร่ สังคมของเรา

ก็จะยิ่งกว้างมากขึ้น ทำให้เราต้องพบเจอ

คนมากมายหลากหลายรูปแบบ

 

ซึ่งแต่ละคนก็มีนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน

ทำให้บางครั้งนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องรับมือกับคนเหล่านั้นให้ได้

ไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่สามารถ

อยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นได้เลยนั่นเอง

เพราะแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกัน

 

อย่าลืมนะว่าคนเรานั้นต่างคนก็ต่างที่มา

ทำให้แต่ละคนไม่มีอะไรที่เหมือนกันหรอก

เราต้องหาวิธีรับมือกับคนมากมายหลายรูปแบบ

ที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้

 

การเอาตัวรอดถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมี

หากเราต้องการที่จะอยู่ร่วมสังคมคนหมู่มาก

และที่สำคัญต้องห้ามอ่อนแอเด็ดขาด

ไม่อย่างนั้นเราอาจจะถูกคนอื่นเอาเปรียบได้นั่นเอง