คนบางคนนั้นชีวิตของเขาไม่เคย

ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเลย

นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามัวแต่รอ

ความสำเร็จให้เดินมาหาพวกเขา

 

ทั้งๆที่ในความเป็นจริงนั้น คนที่ประสบความสำเร็จ

ส่วนใหญ่เขามักที่จะเป็นฝ่ายเดินไปหาความสำเร็จ

ด้วยตัวของพวกเขาเองซะมากกว่า

เพราะบางทีเราก็ต้องดิ้นรนและพยายาม

เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ เพราะถ้าเรา

มัวแต่รออยู่แบบนั้น บางทีความสำเร็จ

ก็อาจจะไม่มาหาเราเองก็ได้

 

เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหานี้ทิ้งไป

เราก็ควรที่จะเดินไปหามันด้วยตัวของเราเอง

และนั่นมันจะทำให้เรากับความสำเร็จ

อยู่ใกล้มากกว่าการที่เราต้องมารอ

โดยที่ไม่คิดที่จะวิ่งไปหาความสำเร็จเลย