เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจ

ในสิ่งที่เราทำได้หรอกนะ

สิ่งที่เราทำได้ก็มีแต่ทำในสิ่งที่เราอยากทำ

 

ขอแค่สิ่งที่เราทำนั้น มันไม่ได้เบียดเบียนใคร

หรือทำให้ใครเดือดร้อน แค่นั้นก็ดีแล้ว

ถ้าหากสิ่งที่เราทำ มันทำให้คนอื่นไม่พอใจ

ทั้งๆที่สิ่งที่เราทำมันก็ไม่ผิด หรือไปวุ่นวายกับ

ชีวิตของเขา เราก็แค่ทำใจและปล่อยมันไป

 

และบอกกับตัวเองเอาไว้เสมอว่า เราไม่ได้เกิดมา

เพื่อที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจในสิ่งที่เราทำหรอกนะ

เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมาก เพราะว่าเราจะเป็นทุกข์เองเปล่าๆ

 

ให้คิดเสียว่าหากใครเขาไม่พอใจในสิ่งที่เราทำ

เราก็แค่ปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา

ต่างคนต่างอยู่แบบนั้น คงจะดีมากกว่า