ถึงแม้ว่าชีวิตของเราตอนนี้จะได้เปรียบใครก็ตาม

แต่เราก็ต้องจำให้ขึ้นใจอยู่เสมอว่า

อย่าคิดที่จะเอาเปรียบ อย่าคิดที่จะเหยียบคน

ที่เขาอยู่ต่ำกว่าเราเด็ดขาด

 

แต่ขอให้เราคิดเอาไว้เสมอว่า

ชีวิตของคนเรานั้น มีขึ้นมีลง

เป็นเรื่องธรรมดา ในวันนี้เรา

อาจจะอยู่เหนือเขา แต่มันก็ไม่แน่นอนเสมอไป

 

เพราะฉะนั้นเราควรที่จะช่วยเหลือ

คนที่เขาเดือดร้อน หรืออยู่ต่ำกว่าเรา

อย่างน้อยมันก็เป็นการสร้างมิตร

มากกว่าการสร้างศัตรู

 

ในวันนี้เขาอาจจะอยู่ต่ำกว่าเรา

แต่วันข้างหน้าเขาอาจจะอยู่สูงกว่าเราก็ได้

ชีวิตคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปหรอกนะ