ไม่ว่าคนอื่นจะพูดถึงเราเสียๆหายๆยังไง

มันก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิตของเราหรอกนะ

หากว่าเราไม่เก็บมันมาใส่ใจ หรือเก็บมาคิด

 

อย่าลืมนะว่า การที่เราไม่มีความสุข

และเป็นทุกข์นั้น เป็นเพราะว่าเรา

มัวแต่เก็บคำพูดของคนอื่นเอามาคิด

 

มันเลยทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิต

เพราะเรามัวแต่คิดถึงคำพูดคนอื่น

แทนที่จะทำเป็นไม่สนใจคำพูดเหล่านั้น

 

ถ้าเราไม่เก็บคำพูดเหล่านั้นมันมาใส่ใจ

ต่อให้ใครจะพูดถึงเราเสียๆหายๆ

มันก็ไม่มีผลอะไรแม้แต่นิดเดียวกับชีวิตเรา

 

เพราะฉะนั้นเลิกเอาคำพูดคนอื่นมาใส่ใจได้แล้ว

แล้วทำสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วต่อไป

แค่นั้นเราก็มีความสุขมากแล้วล่ะ