You cannot copy content of this page

ถ้าเรา “ไม่ใช่” สำหรับเขา ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ “ไม่ใช่” สำหรับเขา

ถ้าเราไม่ใช่สำหรับเขา

ต่อให้เราพยายามแทบตาย

ยังไงเราก็ไม่ใช่ในสายตาของเขาหรอก

 

อย่าพยายามที่จะฝืนหรือให้ใครมารักเรา

ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้รู้สึก

แบบนั้นกับเราเลยนะ

 

เพราะนอกจากมันจะเสียเวลาแล้ว

มันยังเป็นการทำให้เราต้องมาเสียใจ

ในสิ่งที่เราพยายาม แต่กลับไม่ได้อะไรคืนมา

 

เพราะว่าคนที่มันไม่ใช่นั้น ต่อให้พยายามให้ตาย

มันก็ไม่ใช่อยู่ดีนั่นแหละ แตกต่างกับคนที่ใช่

ที่บางครั้งนั้นเขาไม่ต้องพยายามอะไรเลยด้วยซ้ำ

 

เพราะฉะนั้นเราควรที่จะรู้จุดยืนของตัวเองได้แล้ว

ถ้าตรงไหนที่เรายืนแล้วเราไม่มีความสุข ไม่มีใคร

เห็นคุณค่าในตัวของเรา เราก็แค่เดินออกมาจากตรงนั้น

Back to top button