You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

สิ่งที่พังแล้วซ่อมไม่ได้คือ “ความรู้สึก”

สิ่งของ ถึงแม้ว่ามันจะพังหรือเสียหาย

สุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะซ่อมมันได้

แต่ทว่า “ความรู้สึก” นั้น ถ้ามันได้พังไปแล้ว

ต่อให้พยายามซ่อมแค่ไหน ก็ไม่มีวันที่จะซ่อมได้

 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุด

ก็คือความรู้สึกของคนที่เรารัก ตอนที่เราสามารถที่

จะรักษามันไว้ ก็ควรที่จะรักษาเอาไว้

 

ไม่ใช่มาทำลาย แล้วหาทางรักษามัน

เพราะว่าบางที มันอาจจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม

เพราะความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่สิ่งของ ที่จะซ่อมแล้ว

กลับมาดีเหมือนเดิม

 

เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรลงไป ก่อนที่จะพูดอะไรออกไป

คิดก่อนทำ คิดก่อนพูดเสมอ ถ้าเราทำมันพังลงไปแล้ว

มันจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลยนะ

Related Articles

Back to top button