You cannot copy content of this page

บางทีแล้วสุขที่แท้จริงคือการปล่อยวาง ไม่ใช่ครอบครอง

บางทีแล้วนั้น ความสุขที่แท้จริง

อาจจะไม่ใช่การครอบครองในสิ่งที่เราอยากได้

เสมอไปหรอกนะ

 

บางทีนั้นการปล่อยวางอาจจะทำให้เรามีความสุข

มากกว่าที่กำลังเป็นอยู่ก็เป็นได้

 

การพยายามที่จะหวังครอบครองอะไรก็ตาม

มันย่อมมีความเสี่ยงเสมอ เราอาจจะต้องผิดหวัง

ที่เราอาจจะไม่ได้มันมาไว้ในครอบครอง

 

แล้วเมื่อเราได้มันมาไว้ในครอบครอง

บางครั้งเราก็ต้องหาวิธีที่จะรักษามัน

บางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้จำเป็นกับเราเสมอไป

 

หากเราคิดว่าการไม่ได้คาดหวังอะไรมันทำให้เรามีความสุข

การปล่อยวางจะยิ่งทำให้เราไม่ต้องคาดหวัง ไม่ต้องทุกข์

นั่นแหละคือความสุขที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้

Back to top button