You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ไม่คาดหวัง ไม่ผิดหวัง

การไปคาดหวังอะไรที่มากนั้น

แน่นอนว่าหากไม่เป็นอย่างที่หวัง

เราก็ยิ่งรู้สึกผิดหวังมากเท่านั้น

เพราะฉะนั้นหากเราคิดที่จะคาดหวังอะไร

เราก็ต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าเราอาจจะต้อง

ผิดหวังมากด้วยเช่นกัน

เพราะการคาดหวังก็เหมือนเป็นการกดดัน

ตัวเองทางอ้อมด้วยเช่นกัน เพราะเราไม่รู้เลยว่า

เราจะสมหวังในสิ่งที่เราหวัง หรือผิดหวัง

ดังนั้นการคาดหวังอะไรให้น้อยที่สุดอาจจะเป็น

ผลดีกับตัวเราเองก็ได้ ถึงอย่างน้อยถ้าเราผิดหวังมา

เราก็อาจจะไม่ต้องผิดหวังมาก

การคาดหวังที่มากนั้น สุดท้ายแล้วเราก็จะผิดหวัง

และเสียใจมาก ในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เป็นได้

Related Articles

Back to top button