You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ในที่สุดสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือการเข้มแข็งที่จะอยู่ด้วยตัวคนเดียว 

การอยู่ด้วยตัวคนเดียวนั้นสำคัญมากๆเลยนะ 

เพราะสุดท้ายแล้วสักวันหนึ่ง เราก็ต้องอยู่ 

ด้วยตัวคนเดียวให้ได้ 

 

ไม่มีใครที่จะมาอยู่กับเรา อยู่เคียงข้างเรา 

ได้ตลอดเวลาหรอกนะ 

 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือ 

การฝึกที่จะต้องอยู่คนเดียวให้ได้ 

และพยายามทำให้ตัวเราเองเข้มแข็งที่สุด 

อย่าอ่อนแอต่ออุปสรรคหรือสิ่งใดๆทั้งปวง 

 

จงจำเอาไว้ในใจของเราเสมอเลยนะว่า 

บางช่วงแย่ๆของชีวิต เราจำเป็นที่จะต้อง 

อยู่ด้วยตัวคนเดียวให้ได้ คอยให้กำลังใจตัวเอง 

 

และตอนนั้นแหละที่เราจะเติบโตและเข้มแข็ง 

โดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นเลยแม้แต่น้อย …  

 

Related Articles

Back to top button