You cannot copy content of this page

บางครั้งสิ่งดี ๆ ก็อาจมาจากที่ซึ่งคุณคาดไม่ถึง

บางครั้งสิ่งดีๆก็มาจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึง 

จนทำให้เราประหลาดใจและตกใจกับมัน 

ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าสิ่งดีๆจะเข้ามา 

ในชีวิตของเราตอนไหน แต่สิ่งที่รู้ได้อย่างเดียวคือ 

เราสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับมันได้ 

การใช้ชีวิตให้ดี รักตัวเองให้มาก โอกาสที่เรา 

จะได้เจอสิ่งดีๆก็ย่อมมีมากเช่นเดียวกัน 

แตกต่างกับคนบางคนที่ใช้ชีวิตได้ไม่ดีพอ 

โอกาสที่พวกเขาจะได้รับสิ่งดีๆก็มีน้อยลงนั่นเอง 

เพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งดีๆมันก็ขึ้นอยู่กับ 

ตัวของเราเองนี่แหละ ว่าเราจะทำมันได้ดีแค่ไหน 

หากเราพยายามและทุ่มเทได้อย่างเต็มที่ 

สิ่งดีๆมันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเราไปหรอกนะ 

Back to top button