You cannot copy content of this page

ฉันไม่ได้ต้องการ “ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” ฉันแค่ต้องการ “ชีวิตที่มีความสุข”

จริงๆแล้วนั้นเราไม่ได้ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบ 

มีทุกอย่างที่เราต้องการหรอกนะ แต่ชีวิตที่เรานั้น 

ต้องการมากที่สุดก็คือ “ชีวิตที่มีความสุข” 

 

การมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีทุกอย่างที่ต้องการ 

ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีความสุขเสมอไป 

 

คนรวยหลายคน ต่อให้มีเงินมากแค่ไหน 

แต่ไม่มีความสุขในชีวิตก็มีเยอะแยะไป 

 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต 

ก็คือการมีชีวิตที่มีความสุข นั่นแหละคือสิ่งที่ 

ใครหลายๆคนต่างต้องการและสรรหา 

 

ส่วนอื่นมันก็แค่เป็นองค์ประกอบเล็กน้อยเท่านั้น 

ที่อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเรา แต่ถ้าเรายึดมั่น 

และทำทุกอย่างให้มันดีที่สุด ยังไงสุดท้ายแล้วเราก็จะมี 

ชีวิตที่มีความสุข มากกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอน 

 

และนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิต 

นั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว 

และคนที่เรารัก  

Back to top button