You cannot copy content of this page

ท้องฟ้ายังไม่เหมือนกันสักวัน… ชีวิตเราก็เช่นกัน

ชีวิตของคนเรานั้น ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะ

ขนาดท้องฟ้ายังไม่เหมือนกันสักวัน

แล้วจะให้ชีวิตของคนเราเหมือนกันทุกวันได้ยังไง

 

วันนี้มีสุข พรุ่งนี้อาจจะมีเศร้า เคล้ากันไป

มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะ

อยู่ที่ว่าเราจะสามารถอดทนผ่านมันไปให้ได้

และรับมือกับมันได้มากแค่ไหน

 

จงจำเอาไว้ว่าทุกอย่างมันคือบทเรียนสอนเรา

คือรสชาติของชีวิต หากไม่มีเรื่องต่างๆเข้ามา

เราก็อาจจะไม่เติบโต และไม่ได้เรียนรู้อะไร

 

เพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจเอาไว้ว่า

ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และไม่มีอะไร

บนโลกนี้ที่มันแน่นอน และมั่นคงหรอกนะ

 

แต่เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดกับเรา

และผ่านมันไปให้ได้ นั่นแหละทำให้เราเข้าใจ

คุณค่าของการใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น …

Back to top button