You cannot copy content of this page

เวลาเป็นแฟนกับใคร คาดหวัง แค่เขาไม่ทิ้งเราไปไหนก็พอ

” เวลาที่เราเป็นแฟนใคร ”

เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องสมบูรณ์แบบ

หรือว่าดีกับเราทุกอย่างหรอก สิ่งที่เราหวั่งแค่ในวันที่

ดี และวันที่แย่เขาจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเรา เป็นคนที่

เป็นกำลังใจให้เรา เราคาดหวังแค่ว่าเขาจะรักเราคน

เดียว และคาดหวังแค่ว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งเราไปไหน

Back to top button