You cannot copy content of this page

ถ้าลืมไม่ได้ว่ารักเขา ก็จงจำไว้ด้วยว่า เขาไม่รักเรา

“ไม่ใช่เราไม่รักเขานะ”

เราไม่เคยยอมแพ้ ที่จะรู้สึกหรอก

เพียงแต่มันต้องเข้าใจคำว่า

“รักที่เป็นไม่ได้ด้วย”

รักใครๆก็รู้สึกได้

แต่รักแล้วอีกฝ่ายจะรักด้วยนั้น

มันไม่ได้เกิดกับทุกคน

Back to top button