You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง เจ็บมากก็ปล่อย

บางครั้ง เวลาที่เรารักใครสักคนมากๆเราก็จะทุ่มเทให้เขาแบบสุดตัว ทุ่มเททุกกำลังที่ทำได้ ให้ได้หมดถ้าทำให้เขารัก จนลืมไปว่า สิ่งที่เราทำอยู่ตัวเราเองมีความสุขหรือเปล่า หรือ เหนื่อยเกินไปไหม จนวันหนึ่งมันก็ถึงจุดอิ่มตัว เมื่อเราต้องทนกับคนไม่พอ ไม่หยุด
ทำให้เกิดไม่มีความสุขขึ้นมา

ทำให้ความสัมพันธ์ต้องหยุดลงเพราะ คำว่า เหนื่อย รักมันก็รักนะ แต่ถ้าต้องเหนื่อยที่จะถาม เหนื่อยที่จะระแวง เหนื่อยที่ต้องทะเลาะ เหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกวัน ความสัมพันธ์คงต้องหยุดดีกว่าไปต่อกับความเจ็บปวด

#จงมีความสุขในความรักที่ดี
#ถ้ารักคนไม่เคยพอเราจะเหนื่อยมากถ้าจะรอคำว่าความสุข
#faraway

Related Articles

Back to top button