You cannot copy content of this page

เวลาจะคัดสรร คนที่เหมาะสมกับเรา ให้ยังอยู่ในชีวิตเรา

เวลาจะคัดสรรคนที่เหมาะกับเรา
ให้เหลือไว้อยู่ในชีวิตของเรา

ก็จะมีทั้งคนดี
เพื่อให้เราได้ชื่นใจ
และก็จะมีทั้งคนใจร้าย
เพื่อให้เราได้ฝึกฝนการใช้ชีวิต

อยู่ให้ได้
อยู่ให้เป็น
อยู่ให้เห็น
ว่าเราคือตัวจริง
ในชีวิตของเราเอง

#คิ้วต่ำ

Back to top button