You cannot copy content of this page

อย่าคาดหวังอะไรกับลูก แม้ว่าคุณจะเลี้ยงเขามา

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะคาดหวังให้ลูก

เป็นในแบบที่ตัวเองต้องการ โดยไม่เคยถามเขาสักคำ

บางทีพ่อแม่ก็ควรถามลูกด้วยว่าต้องการอะไร

อยากเดินไปในเส้นทางแบบไหน ไม่ควรไปตีกรอบ

ให้เขาไปเสียหมดทุกอย่าง จนทำให้เขารู้สึกว่า

ชีวิตของเขา มันไม่ได้เป็นของเขา

มันไม่ผิดหรอกนะที่พ่อแม่จะคาดหวังในตัวลูก

แต่บางทีการคาดหวังที่มากจนเกินไป ก็จะกลายเป็น

ความกดดัน และนั่นมันจะทำให้ลูกต้องเครียด

กับแรงกดดันที่พ่อแม่สร้างขึ้นมา

เพราะฉะนั้นถึงคุณจะเลี้ยงเขามา คุณก็ไม่มีสิทธิ์

ไปคาดหวังกับชีวิตของเขามากจนเกินไป

Back to top button