You cannot copy content of this page

หากเขากำลังบีบให้คุณจนมุม จงขอบคุณเขาซะ

บางทีเราก็มักจะถูกบีบให้จนมุม

เพราะเขาคิดว่าเขาสามารถทำแบบนั้นกับเราได้

แต่บางที การที่ถูกคนอื่นบีบให้จนมุม

มันทำให้เราไม่เหลือตัวเลือกให้ลังเลและสงสัย

จนบางครั้งอาจจะทำให้เราต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด

และนั่นมันก็อาจจะส่งผลดีต่อเราในอนาคต

อย่าพยายามมองว่าการที่ถูกคนอื่นกดดัน

มันจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไป

แต่จงใช้แรงกดดันนั้น ที่เขาโถมเข้ามาหาคุณ

เป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตต่อไป

แล้วสักวันเราอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเรา

ก็เป็นได้นะ … เพราะฉะนั้นจงขอบคุณคนเหล่านั้นซะ

ที่ทำให้คุณมีวันนี้ได้

Back to top button