You cannot copy content of this page

บางทีเราก็ต้องการแค่ใครสักคน ที่พร้อมจะรับฟังเรา

บางทีชีวิตเราก็มักจะมีเรื่องต่างๆเข้ามาในชีวิต

เราก็แค่ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเรา

โดยที่ไม่ต้องมาคอยช่วยเราแก้ปัญหาหรอก

แค่พร้อมที่จะรับฟังเรา พร้อมที่จะให้เราระบาย

ความรู้สึกที่มันอัดอั้นในใจ แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว

 

การมีใครสักคนอยู่ข้างๆในวันที่เรารู้สึกแย่ที่สุด

มันรู้สึกดีมากๆนะ อย่างน้อยเราก็ยังเหลือใครสักคน

ในวันที่เราต้องการใครสักคนอยู่ข้างเรามากที่สุด

Back to top button