You cannot copy content of this page

เรื่องที่เลวร้ายที่สุดในวันนี้ จะกลายเป็นอดีตหากเราผ่านมันไปได้

ทุกคนล้วนแล้วแต่เคยเสียใจกันทั้งนั้นแหละ

มันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถก้าวข้ามผ่าน

มันไปได้หรือไม่

เรื่องที่เลวร้ายที่สุดในวันนี้

มันอาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยในอดีต

หากเราสามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้

 

ขอแค่เราพร้อมที่จะสู้กับมัน

อย่าหนีปัญหา อย่าแก้ปัญหาโดยการ

เอาปัญหาใหม่มาเพิ่ม

 

แค่นี้เราก็จะผ่านมันไปได้แล้วล่ะ

ขอให้เข้มแข็งเข้าไว้ แล้วสักวันเรื่องที่

เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเรา มันอาจจะกลายเป็น

เรื่องเล็กน้อยในอดีต ที่เราผ่านมันมาแล้วก็ได้

Back to top button