You cannot copy content of this page

สักวันเราจะกลายเป็น “คนใจร้าย” เพื่อปกป้องความรู้สึกของเราเอง

เป็นคนใจดี บางครั้งมันก็มีแต่คนคอยจะทำร้าย

ถ้าหากการที่เราเป็นคนใจดีแล้ว มีแต่คนไม่คิดดีกับเรา

แล้วแบบนั้นเราจะเป็นไปเพื่ออะไร?

บางทีเราก็ต้องปกป้องความรู้สึกของตัวเองไหม?

อย่าลืมนะว่าคนเรา มันมีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง

มันขึ้นอยู่กับว่าคนๆนั้นเขาปฏิบัติกับเรายังไง

 

หากการเป็นคนใจดีมันเหนื่อย ก็ลองมาเป็นคนใจร้ายดูบ้าง

อย่างน้อยเราก็ต้องปกป้องความรู้สึกของตัวเราเอง

มากกว่าความรู้สึกของคนอื่น แล้วเราจะมีความสุขขึ้นมาเอง

Back to top button