You cannot copy content of this page

คนคิดจะนอกใจ ให้โอกาสกี่ครั้งก็นอกใจอยู่ดี

คนเรา ถ้ารักและซื่อสัตย์กันจริงๆ

จะไม่มีเรื่องนอกใจเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะ

การที่ใครสักคนคิดที่จะนอกใจคนที่รัก

นั่นหมายความว่า เขาไม่ให้ค่าความรัก

ในครั้งนี้แล้ว

 

แล้วถ้าเป็นแบบนั้น เราจะยังให้โอกาสเขาเพื่ออะไร?

ต่อให้เราให้โอกาสอีกกี่ครั้ง เขาก็ต้องนอกใจอีกอยู่ดี

เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเข้ามาสวมเขาเราได้อีก

อย่าลืมนะว่าการรักกัน ถ้านอกใจกัน ต่อให้ครั้งเดียว

มันก็เกินพอแล้ว สำหรับความสัมพันธ์

Back to top button