You cannot copy content of this page

ถ้าคิดจะด่าคนอื่น ก็อย่าให้คำพูดมันกลับเข้าตัวเอง

แปลกนะ คนบางคนชอบที่จะด่าคนอื่น

หรือตำหนิคนอื่น แต่บางครั้งคำพูดคำด่า

ของเขา มันก็วกกลับไปหาเขาอยู่ดี

ประมาณว่าตัวเองก็ยังมีข้อเสีย

ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่าง แต่ก็จ้องแต่จะคอย

ตำหนิหรือด่าคนอื่นซะอย่างนั้น

คนแบบนี้น่าสงสารนะ เพราะเหมือนเขา

จะมองเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่น

แต่กลับมองไม่เห็นข้อเสียหรือข้อบกพร่อง

ของตัวเองเลย

Back to top button