You cannot copy content of this page

อย่าไปกลัวการเริ่มต้นใหม่ การอยู่ที่เดิมๆน่ากลัวกว่าเยอะเลย

การเริ่มต้นใหม่เป็นขั้นตอนที่ยาก แต่มันอาจจะดีกว่าการยืนอยู่ที่เดิมๆ ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ เพราะบางทีเราอาจไปได้ไกลกว่าเดิม ถ้าคิดจะ “รัก” ต้องไม่กลัวคำว่า “เสียใจ” ถ้าคิดจะ “เริ่มใหม่” ต้องไม่ใส่ใจ “อดีต” ไม่มีคำว่าสาย

 

สำหรับการ #เริ่มต้นใหม่ บางเรื่องในชีวิตพลาดได้ แต่ก็เริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกัน กฎของการเดินไปข้างหน้า คืออย่าเสียดายกับสิ่งที่ผ่านมา ท้อได้ เสียใจได้ แต่ก็ต้อง “ลุก” ขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกัน ลืมอดีต เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ และให้อภัยตัวเอง ที่ผ่านมาถึงจะเจ็บ แต่ต้องก้าวผ่านมันไป เริ่มต้นใหม่ต้องเจอสิ่งที่ดีกว่า ทุกๆ การเปลี่ยนแปลง มันคือการเริ่มต้น

จงมีชีวิตเหมือนพระอาทิตย์ตกดิน ไม่ใช่ก้อนหินตกน้ำ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากการ “เปลี่ยนใจ” เราเองก่อน จงเป็นผู้ที่เริ่มต้นใหม่ในทุกๆ เช้า ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ หยุดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นและมองว่าจะทำอะไรได้บ้าง ไม่เริ่มต้นใหม่ในวันนี้

พรุ่งนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จ บางครั้งการสูญเสียบางอย่าง อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ไม่ว่าที่ผ่านมามันจะยากแค่ไหน ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ตัวเรามีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้ว

ขอเพียงแค่กล้าที่จะเริ่มต้น ความลับของความสำเร็จคือการเริ่มต้น เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่คือตอนนี้ ถึงจะเลือกทางเดินผิด ก็ยังมีสิทธิ์เล

Back to top button