มีตัวเลขจากผลสำรวจของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า ผู้หญิงส...