ในชีวิตของเรานั้นมักจะพบเจอคนหลากหลายรูปแบบ ดีบ้าง เลวบ...