ในชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับกา...