เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยรู้สึกรักใครสักคนจนหมดหัวใจ ทั้งๆ...