แปลกนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักจะมีความเกรงใจคนนอกบ้าน หรื...