ความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว ทุกคนสามารถเป็นได้ แต่อยู่ที่ว...