เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีภาระหรืออุปสรรคบางอย่างที่ทำให้ไม...