ในยุคสังคมที่คนส่วนใหญ่มักจะชอบใส่หน้ากากเข้าหากัน คนแต...