โลกคือที่ๆพวกเราใช้อาศัยอยู่ แต่เราจะรู้กันบ้างหรือเปล่...