สาวๆหลายคนอาจจะเคยตกอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจน บางคนก็เข้า...