เชื่อว่าในชีวิตคนเรานั้นต้องเคยเจอใครสักคนที่ไม่รู้ว่าท...