สังคมในสมัยนี้บางคนรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะ ทำให้เชื่อใจใครไ...