ทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะมาให้ความหวังแต่จริงๆแล้วดันไม...