ความรักมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ แต่มั...