เคยเจอไหมคะพวกที่วันๆไม่ทำอะไร จ้องแต่จะยุ่งเรื่องคนนู้...