บางครั้งการที่เรามัวแต่คิดว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราเนี่ยก...